Ülesanded

Taaste ja vastupidavuse rakkerühm (RECOVER) loodi Euroopa Komisjoni peasekretariaadis 16. augustil 2020. RECOVER vastutab taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise ning Euroopa semestri kooskõlastamise eest ning annab aru komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile.

RECOVERi juht on Céline Gauer. Teda toetavad peanõunik ja kaks direktoraati.

RECOVER teeb tihedat koostööd komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadiga, et:

  • kooskõlastada liikmesriikidele nende taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamiseks antavat toetust;
  • suhelda liikmesriikidega selle tagamiseks, et teatatud kavad vastavad õigusaktides sätestatud regulatiivsetele nõuetele ning et kavandatud reformi- ja investeerimisalgatused aitavad saavutada rohe- ja digipöörde eesmärke ning edendavad taastamist ja vastupidavust;
  • valmistada ette vajalikud rakendusaktid kavade heakskiitmiseks;
  • hinnata liikmesriikide edusamme kavade rakendamisel ja analüüsida õigusaktidega ette nähtud perioodilisi aruandeid;
  • kooskõlastada sel perioodil Euroopa poolaasta rakendamist.

Lisateavet komisjoni jõupingutuste kohta võitluses koroonaviiruse vastu ja tema toetuse kohta ELi majanduse taastamisele leiate siit.

Juhtkond ja struktuur

Rakkerühma juht

Céline Gauer

Johannes Luebking

Peanõunik ja Euroopa poolaasta koordinaator

Johannes Luebking

profile photo

Direktor

Eric von Breska

profile photo

Direktor

Maria Teresa Fabregas Fernandez

Laadi allaPDF - 410.7 KB

Kontaktandmed

  • Rakkerühma RECOVER tööd käsitlevate meediaküsimuste puhul on kontaktisik:

Ms. Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

E-post: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

  • Rakkerühma RECOVER tööd või taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi rakendamist käsitlevate muude kui meediaküsimuste puhul võtke ühendust järgmisel e-posti aadressil:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Sotsiaalmeedia

Twitter logo Jälgige president von der Leyenit Twitteris

Dokumendid

Laadi allaPDF - 883.3 KB
Laadi allaPDF - 606.3 KB
Laadi allaXLSX - 252 KB

Example of component of reforms and investments

Example of component of reforms and investments

Kõige hiljutisemad

Press release18 December 2020

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

News17 September 2020

Questions and answers: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy

What is the strategic guidance for the implementation of the Recovery and Resilience Facility as set out in the Annual Sustainable Growth Strategy?