Отговорности

Работната група за възстановяване и устойчивост (RECOVER) беше създадена на 16 август 2020 г. в рамките на Генералния секретариат на Европейската комисия. RECOVER отговаря за управлението на изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост и за координирането на европейския семестър. Групата докладва на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен.

Селин Гауер ръководи RECOVER. Нейната работа се подпомага от главен съветник и две дирекции.

RECOVER работи в тясно сътрудничество с генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Комисията, за да:

  • координира подкрепата за държавите членки при изготвянето на плановете им за възстановяване и устойчивост;
  • работи с държавите от ЕС, за да се гарантира, че нотифицираните планове съответстват на регулаторните изисквания, определени от законодателството, и че предложените инициативи за реформи и инвестиции допринасят за постигането на целите на екологичния и цифровия преход, възстановяването и устойчивостта;
  • изготвя необходимите актове за изпълнение за одобряване на плановете;
  • оценява напредъка, постигнат от държавите членки при изпълнението на плановете, и анализира периодичните доклади, предвидени от законодателството;
  • координира европейския семестър в този период от време.

Повече информация за усилията на Комисията за борба с коронавируса и за нейната подкрепа за възстановяването в ЕС можете да намерите тук.

Ръководство и организация

Ръководител на работната група

Céline Gauer

Johannes Luebking

Главен съветник и координатор за европейския семестър

Johannes Luebking

profile photo

Директор

Eric von Breska

profile photo

Директор

Maria Teresa Fabregas Fernandez

СвалиPDF - 413.9 KB

За контакти

  • За контакти с медиите по въпроси, свързани с работата на RECOVER:

Ms. Veerle Nuyts

Tel. +32 (0) 2 29 96302

Електронна поща:: veerle.NUYTS@ec.europa.eu

  • За контакти с граждани или организации във връзка с работата на RECOVER или изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост:

EC-RECOVER@ec.europa.eu

Социални медии

Twitter logo Следвайте председателя Фон дер Лайен в Twitter

Документи

СвалиPDF - 883.3 KB
СвалиPDF - 606.3 KB
СвалиXLSX - 252 KB

Example of component of reforms and investments

Example of component of reforms and investments

Новини

Press release18 December 2020

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

Commission welcomes political agreement on Recovery and Resilience Facility

News17 September 2020

Questions and answers: Commission presents next steps for €672.5 billion Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy

What is the strategic guidance for the implementation of the Recovery and Resilience Facility as set out in the Annual Sustainable Growth Strategy?