Ansvarsområder

GD MOVE udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:

Ud af Kommissionens 10 politiske prioriteter bidrager GD MOVE til:

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

Kontakt