Úkoly

GŘ MOVE vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ MOVE k těmto prioritám:

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

Kontakt