Úlohy

GR pre migráciu a vnútorné záležitosti pripravuje a vykonáva politiky Komisie v týchto oblastiach:

10 politických priorít Komisie Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME) prispieva k týmto cieľom:

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 200.3 KB

Kontaktné údaje