Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

GD Mare ska

  • se till att havsresurserna används på ett hållbart sätt och trygga välståndet i kustsamhällena och fiskerinäringen
  • främja havspolitiken och en hållbar blå ekonomi
  • främja förvaltningen av världshaven på internationell nivå.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 252.5 KB

Kontakt