Pristojnosti

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo prispeva k naslednjim:

DG MARE works to:

  • ensure that the ocean resources are used sustainably and that coastal communities and the fishing sector have a prosperous future
  • promote maritime policies and stimulate a sustainable blue economy
  • promote ocean governance at international level

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2016–2020

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 76.7 KB

Kontakt