Pristojnosti

Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo prispeva k naslednjim:

GD MARE si prizadeva:

  • zagotoviti, da se viri v oceanih uporabljajo trajnostno ter da se obalnim skupnostim in ribiškemu sektorju zagotovi uspešna prihodnost
  • spodbujati pomorsko politiko in krepiti trajnostno modro gospodarstvo
  • spodbujati upravljanje oceanov na mednarodni ravni.

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2016–2020

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 62.4 KB

Kontakt