Úlohy

GR MARE vypracováva a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

Úlohou GR MARE je:

  • zabezpečovať udržateľné využívanie zdrojov oceánov a prosperujúcu budúcnosť pre pobrežné komunity a odvetvie rybolovu
  • podporovať námornú politiku a stimulovať udržateľné modré hospodárstvo
  • podporovať správu oceánov na medzinárodnej úrovni

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 59.4 KB

Kontaktné údaje