Responsabilități

DG MARE elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Din lista celor 10 priorități de politică ale Comisiei, DG MARE contribuie la:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Plans and reports

Planuri și rapoarte

Planul de management – obiective, activități și resurse, prezentate pe larg

Raportul de activitate – realizări, inițiative, resurse utilizate de-a lungul anului

Planul strategic – explicații despre strategia și obiectivele departamentului pentru perioada 2016-2020

Programul de lucru al Comisiei

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 186.9 KB

Contact