Responsabilități

DG MARE elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Din lista celor 10 priorități de politică ale Comisiei, DG MARE contribuie la:

DG MARE urmărește:

  • să se asigure că resursele oceanice sunt utilizate în mod durabil, iar comunitățile din zonele de coastă și operatorii din sectorul pescuitului au un viitor prosper
  • să promoveze politicile maritime și să stimuleze o economie albastră sustenabilă
  • să promoveze guvernanța oceanelor la nivel internațional

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – strategia și obiectivele pentru perioada 2016-2020

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 62.2 KB

Contact