Zakres obowiązków

DG MARE opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

DG MARE ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji:

DG MARE works to:

  • ensure that the ocean resources are used sustainably and that coastal communities and the fishing sector have a prosperous future
  • promote maritime policies and stimulate a sustainable blue economy
  • promote ocean governance at international level

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 76.7 KB

Kontakt