Zakres obowiązków

DG MARE opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

DG MARE ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Plany i sprawozdania

Plan zarządzania: szczegółowy opis celów, działań i zasobów

Sprawozdanie z działalności: opis uzyskanych wyników, podjętych inicjatyw i środków wydanych w danym roku

Plan strategiczny: wyjaśnia strategię dyrekcji oraz jej cele na lata 2016-2020

Program prac Komisji

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 186.9 KB

Kontakt