Zakres obowiązków

DG MARE opracowuje i realizuje politykę Komisji w następującym zakresie:

DG MARE ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji:

DG MARE stara się:

  • zagwarantować zrównoważone wykorzystywanie zasobów oceanicznych oraz zapewnić dostatnią przyszłość społecznościom nadbrzeżnym i sektorowi rybołówstwa
  • promować politykę morską i pobudzać rozwój zrównoważonej niebieskiej gospodarki
  • wspierać zarządzanie oceanami na poziomie międzynarodowym.

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 62.4 KB

Kontakt