Bevoegdheden

DG MARE zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid betreffende:

DG MARE draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Plans and reports

Plannen en verslagen

Beheersplan: doelstellingen, werkzaamheden en middelen

Jaarverslag: initiatieven, resultaten en ingezette middelen van het voorbije jaar

Strategisch plan: strategie en doelstellingen van het departement voor 2016-2020

Werkprogramma van de Commissie

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 186.9 KB

Contact