Bevoegdheden

DG MARE zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid betreffende:

DG MARE streeft naar:

  • duurzaam gebruik van de oceanen, welvarende kustgemeenschappen en een bloeiende visserijsector
  • een goed maritiem beleid en een duurzame "blauwe" economie
  • een goed beheer van de oceanen in internationaal verband

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 231.1 KB

Contact