Bevoegdheden

DG MARE zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid betreffende:

DG MARE draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

DG MARE works to:

  • ensure that the ocean resources are used sustainably and that coastal communities and the fishing sector have a prosperous future
  • promote maritime policies and stimulate a sustainable blue economy
  • promote ocean governance at international level

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – strategie van dit departement en doelstellingen voor 2016-2020

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 76.7 KB

Contact