Responsabbiltajiet

Id-DĠ MARE jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Id-DĠ MARE jaħdem biex:

  • jiżgura li r-riżorsi tal-oċeani jintużaw b'mod sostenibbli u li l-komunitajiet mal-kosta u s-settur tas-sajd ikollhom futur prosperuż
  • jippromwovi l-politiki marittimi u jistimola ekonomija blu sostenibbli
  • jippromwovi governanza tal-oċeani fuq livell internazzjonali

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – department strategy, objectives for 2020-2024

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 231.1 KB

Kuntatt