Atbildība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts (MARE ĢD) izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts (MARE ĢD) palīdz īstenot šīs:

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta mērķi:

  • gādāt, lai okeānu resursi tiktu izmantoti ilgtspējīgi un lai piekrastes kopienu un zvejas nozares nākotne būtu daudzsološa;
  • atbalstīt jūrlietu politiku un veicināt ilgtspējīgu zilo ekonomiku;
  • veicināt okeānu pārvaldību starptautiskā līmenī.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 61.5 KB

Kontakti