Atbildība

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts (MARE ĢD) izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts (MARE ĢD) palīdz īstenot šīs:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Plāni un ziņojumi

Vadības plāns ar sīkāk aprakstītiem mērķiem, darbībām un resursiem

Darbības pārskats, kurā aprakstīti gada laikā gūtie sasniegumi, īstenotās iniciatīvas un izmantotie resursi

Stratēģiskais plāns, kurā izskaidrota šī dienesta stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Komisijas darba programma

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 186.9 KB

Kontakti