Atsakomybės sritys

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD siekia:

  • užtikrinti, kad vandenynų ištekliai būtų naudojami tausiai, o pakrančių bendruomenės ir žuvininkystės sektorius ateityje klestėtų,
  • remti jūsų politiką ir skatinti darnią mėlynąją ekonomiką,
  • skatinti vandenynų valdymą tarptautiniu lygmeniu.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 48.6 KB

Kontaktiniai duomenys