Atsakomybės sritys

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Planai ir ataskaitos

Valdymo planas, kuriame išsamiai nurodyti tikslai, veikla ir ištekliai

Veiklos ataskaita, iš kurios matyti metų laimėjimai, iniciatyvos ir panaudoti ištekliai

Strateginis planas, kuriame paaiškinama 2016–2020 m. padalinio strategija ir tikslai

Komisijos darbo programa

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 186.9 KB

Kontaktiniai duomenys