Atsakomybės sritys

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų:

DG MARE works to:

  • ensure that the ocean resources are used sustainably and that coastal communities and the fishing sector have a prosperous future
  • promote maritime policies and stimulate a sustainable blue economy
  • promote ocean governance at international level

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 76.7 KB

Kontaktiniai duomenys