Felelősségi területek

A Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság a következő területekre vonatkozó bizottsági szakpolitikákat alakítja ki és hajtja végre:

A Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság a Bizottság tíz szakpolitikai prioritása közül a következők megvalósításában vállal szerepet:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – a főigazgatóság 2016–2020-as időszakra szóló stratégiája és célkitűzései

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 183.7 KB

Elérhetőségek