An scéala is déanaí

Freagrachtaí

Is é AS MARE a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Oibríonn AS MARE leis an méid seo a dhéanamh:

  • a chinntiú go n-úsáidtear acmhainní aigéin ar bhealach inbhuanaithe agus go mbeidh rath ar phobail chósta agus ar an earnáil iascaireachta
  • beartais mhuirí a chur chun cinn agus geilleagar gorm inbhuanaithe a chothú
  • rialachas aigéan a chur chun cinn ar leibhéal idirnáisiúnta

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 252.5 KB

Teagmháil