Vastuualueet

Meri- ja kalastusasioiden pääosasto (DG MARE) kehittää ja toteuttaa komission toimintapolitiikkoja seuraavilla aloilla:

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston tehtävänä on

  • varmistaa merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja rannikkoyhteisöjen ja kalastusalan vauras tulevaisuus
  • edistää meripolitiikkaa ja kestävää sinistä taloutta
  • edistää valtamerten hallinnointia kansainvälisellä tasolla.

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 61.4 KB

Yhteydenotot