Ülesanded

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Komisjoni 10 poliitilisest prioriteedist annab merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat oma panuse järgmistesse:

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat teeb tööd selle nimel, et:

  • tagada ookeaniressursside säästev kasutamine ning rannikukogukondade ja kalandussektori jõukus;
  • edendada merenduspoliitikat ja soodustada säästvat meremajandust;
  • edendada ookeanide majandamist rahvusvahelisel tasandil.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 62.3 KB

Kontaktandmed