Ansvarsområder

GD MARE udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:

Ud af Kommissionens 10 politiske prioriteter bidrager GD MARE til:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Plans and reports

Planer og rapporter

Ledelsesplan med detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer

Aktivitetsrapport, der viser resultater, initiativer og anvendte ressourcer i løbet af året

Strategisk plan, der forklarer afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Kommissionens arbejdsprogram

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 186.9 KB

Kontakt