Ansvarsområder

GD MARE udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:

DG MARE arbejder på at:

  • sikre en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og en bedre fremtid for kystsamfundene og fiskerisektoren
  • fremme havpolitikken og en bæredygtig blå økonomi
  • fremme havforvaltning på internationalt plan

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 342.7 KB

Kontakt