Úkoly

GŘ MARE vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ MARE k těmto prioritám:

DG MARE works to:

  • ensure that the ocean resources are used sustainably and that coastal communities and the fishing sector have a prosperous future
  • promote maritime policies and stimulate a sustainable blue economy
  • promote ocean governance at international level

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 76.7 KB

Kontakt