Úkoly

GŘ MARE vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ MARE k těmto prioritám:

Úloha GŘ MARE:

  • zajišťovat udržitelné využívání mořských zdrojů a prosperující budoucnost pro pobřežní komunity a rybářské odvětví
  • podporovat námořní politiku a udržitelnou tzv. modrou ekonomiku
  • propagovat správu oceánů v mezinárodním měřítku

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 62.3 KB

Kontakt