Úkoly

GŘ MARE vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ MARE k těmto prioritám:

DG MARE works to:

  • develop the potential of European maritime economy
  • secure sustainable fisheries, a stable supply of seafood, healthy seas and prosperous coastal communities
  • promote maritime policies to foster the blue economy
  • develop and carry out policies of the common fisheries policy

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Plány a zprávy

Plán řízení – popisuje podrobně cíle, činnosti a zdroje

Zpráva o činnosti – shrnuje úspěchy dosažené v minulém roce, předložené iniciativy a použité zdroje

Strategický plán – podává vysvětlení strategie a cílů útvaru na období 2016–2020

Pracovní program Komise

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 186.9 KB

Kontakt