Úkoly

GŘ MARE vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Úloha GŘ MARE:

  • zajišťovat udržitelné využívání mořských zdrojů a prosperující budoucnost pro pobřežní komunity a rybářské odvětví
  • podporovat námořní politiku a udržitelnou tzv. modrou ekonomiku
  • propagovat správu oceánů v mezinárodním měřítku

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 252.5 KB

Kontakt