Отговорности

ГД „Морско дело и рибарство“ разработва и провежда политиките на Комисията във връзка с:

ГД „Морско дело и рибарство“ работи за:

  • гарантиране на устойчивото използване на океанските ресурси и на процъфтяващо бъдеще за крайбрежните общности и риболовния сектор;
  • популяризиране на морските политики и стимулиране на устойчива синя икономика;
  • насърчаване на управлението на океаните на международно равнище

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 342.7 KB

Контакт