Pristojnosti

  • ureja tiskane in elektronske zbirke, tudi uradne publikacije EU, publikacije podjetij, univerz, državnih organov in medvladnih organizacij, članke, gradivo o evropskem povezovanju, politikah in dejavnostih institucij EU ter o institucionalni, pravni in socialno–ekonomski strukturi držav EU
  • omogoča uporabo zbirk osebju Evropske komisije in drugih institucij, pripravnikom in prijavljenim zunanjim obiskovalcem, ki se ukvarjajo z evropskimi zadevami, denimo študentom, univerzitetnim delavcem, uslužbencem iz držav članic

Knjižnico in zbirko e-gradiva vodi Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo.

Informacije za obiskovalce

Bruselj

Rue Van Maerlant 18, 1049 Bruselj

Obratovalni čas:

ponedeljek–četrtek: 10.00–17.00

petek: 10.00–13.30

Avgusta je knjižnica zaprta.

Luxembourg

Stavba Joseph BECH, Rue Alphonse Weicker 5, 2920 Luxembourg

Obratovalni čas:

ponedeljek–četrtek: 9.00–17.00

petek: 9.00–13.00

Kontakt