Επικαιρότητα

Αρμοδιότητες

  • διαχείριση έντυπων και ηλεκτρονικών συλλογών, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εκδόσεων της ΕΕ∙ εκδόσεων από επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς∙ άρθρων περιοδικών∙ υλικού σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τις πολιτικές και τις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και τις θεσμικές, νομοθετικές και κοινωνικοοικονομικές δομές των κρατών μελών της ΕΕ
  • παροχή πρόσβασης στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, σε ασκούμενους και στους εγγεγραμμένους εξωτερικούς επισκέπτες που ειδικεύονται σε θέματα της ΕΕ, π.χ. φοιτητές, πανεπιστημιακούς και δημόσιους υπαλλήλους των κρατών μελών.

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού διαχειρίζεται τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Ηλεκτρονικών Πόρων.

Πληροφορίες για τους επισκέπτες

Βρυξέλλες

Rue Van Maerlant 18, 1049 Brussels

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10.00-17.00

Παρασκευή: 10.00-13.30

Η βιβλιοθήκη είναι κλειστή τον Αύγουστο.

Λουξεμβούργο

Joseph BECH Building, Rue Alphonse Weicker 5, 2920 Luxembourg

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00-17.00

Παρασκευή: 9.00-13.00

Διοίκηση και οργάνωση

Επικοινωνία