Zakres obowiązków

Służba Prawna udziela Komisji wewnętrznych porad prawnych. Dba ona o zgodność decyzji Komisji z prawem UE, zapobiegając w ten sposób ryzyku późniejszego zaskarżenia przepisów lub zmniejszając to ryzyko. Większość spraw jest rozpatrywania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Plany i sprawozdania

Plan zarządzania: szczegółowy opis celów, działań i zasobów

Sprawozdanie z działalności: opis uzyskanych wyników, podjętych inicjatyw i środków wydanych w danym roku

Plan strategiczny: wyjaśnia strategię dyrekcji oraz jej cele na lata 2016–2020

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 313.1 KB

Kontakt