Atbildība

Juridiskais dienests ir Komisijas iekšējais juridiskais padomnieks. Tas nodrošina, ka Komisijas lēmumi atbilst ES tiesībām, nepieļaujot vai mazinot tiesvedību risku. Vairums lietu tiek izskatītas Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 313.1 KB

Kontakti