Vastuualueet

Oikeudellinen yksikkö on komission oikeudellinen neuvonantaja. Se varmistaa, että komission päätökset ovat EU-lainsäädännön mukaisia, ja ehkäisee ja vähentää riita-asioiden riskiä. Useimmat asiat käsitellään Euroopan unionin tuomioistuimessa Luxemburgissa.

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – yksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2016–2020

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 313.2 KB

Yhteydenotot