Ansvarsområden

Generaldirektoratet tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:

Generaldirektoratet bidrar till följande av kommissionens tio politiska prioriteringar

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes notably:

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 87.7 KB

Kontakt