Ansvarsområden

GD Just tar fram och genomför kommissionens initiativ på följande områden:


Prioriteringar

Kommissionens prioriteringar är bland annat den gröna given, en digital framtid, en ekonomi som fungerar för människor och en stärkt demokrati i EU.


Bidrag och upphandling

Hitta finansieringsmöjligheter inom konsumentfrågor och rättsliga frågor.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 266.7 KB

Kontakt