Pristojnosti

Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike pripravlja in izvaja politike Komisije na področju:


Prednostne naloge

Prednostne naloge Evropske komisije so evropski zeleni dogovor, digitalna prihodnost, gospodarstvo za ljudi ter spodbujanje in krepitev evropske demokracije.


Možnosti financiranja na področju pravosodja in potrošnikov – javni razpisi

Več o možnostih financiranja in področjih politike, ki jih podpira Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike.

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 81.9 KB

Kontakt