Responsabbiltajiet

DĠ JUST jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Mill-10 prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni, DĠ JUST jikkontribwixxi għal: 

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes notably:

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 87.5 KB

Kuntatt