Atbildība

Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:


Prioritātes

Komisijas 6 prioritātes 2019.–2024. g.


The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes:

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 84.5 KB

Kontakti