Atbildība

Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts (JUST ĢD) palīdz īstenot šīs: 

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes notably:

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 87.7 KB

Kontakti