Atbildība

Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:


Prioritātes

Eiropas Komisijas prioritātes ir Eiropas zaļais kurss, digitālā nākotne, ekonomika cilvēku labā, Eiropas demokrātijas veicināšana un stiprināšana.


Tiesiskums un patērētāji: finansējums un uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus

Uzzināt vairāk par iespējām saņemt finansējumu un politikas jomām, ko atbalsta Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 413.8 KB

Kontakti