Atsakomybės sritys

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:


Prioritetai

Šeši Komisijos 2019–2024 m. prioritetai


Teisingumo ir vartotojų reikalų srities finansavimas, konkursai

Daugiau informacijos apie Teisingumo ir vartotojų reikalų GD remiamas finansavimo galimybes ir politikos sritis.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 127.6 KB

Kontaktiniai duomenys