Atsakomybės sritys

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:


Prioritetai

Šeši Komisijos 2019–2024 m. prioritetai


The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes:

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 83.4 KB

Kontaktiniai duomenys