Atsakomybės sritys

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Teisingumo ir vartotojų reikalų GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes notably:

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – padalinio 2016–2020 m. strategija ir tikslai

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

 

 

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 87.7 KB

Kontaktiniai duomenys