Úkoly

GŘ JUST vytváří a provádí politiku Komise týkající se:


Priority

6 priorit Komise na období 2019-2024


The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes:

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 83.4 KB

Kontakt