Отговорности

ГД „Правосъдие и потребители“ разработва и изпълнява политиките на Комисията в следните области:


Приоритети

Приоритетите на Европейската комисия включват Европейския зелен пакт, изграждане на цифрово бъдеще, икономика, която работи за хората, и насърчаване и укрепване на европейската демокрация.


Финансиране от ГД „Правосъдие и потребители“, търгове

Научете повече за възможностите за финансиране и областите на политиката на ГД „Правосъдие и потребители“

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – department strategy, objectives for 2020-2024

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 266.5 KB

Контакт