Отговорности

ГД „Правосъдие и потребители“ разработва и изпълнява политиките на Комисията в следните области:


Приоритети

6 приоритета на Комисията за 2019 — 2024 г.


The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes:

Justice and Consumers Funding, Tenders

Find out more on funding opportunities and policy areas supported by DG Justice and Consumers.

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 83.4 KB

Контакт