Отговорности

ГД „Правосъдие и потребители“ разработва и изпълнява политиките на Комисията в следните области:

От 10-те политически приоритета на Комисията ГД „Правосъдие и потребители“ допринася за: 

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes notably:

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 87.5 KB

Контакт