Finansieringsprogram

Portal för bidrag och upphandlingar med finansieringsprogrammens aktuella ansökningsomgångar på områdena rättsliga frågor och konsumentfrågor.

Finansieringsområden

Ta reda på vilka rättsliga frågor och konsumentfrågor som generaldirektoratet arbetar med.

Finansierade projekt

Se vilka avslutade och aktuella projekt som finansieras och vilka organisationer som deltar.