Programi financiranja

Portal za financiranje in razpise, na katerem so objavljeni odprti razpisi za zbiranje predlogov v okviru programov financiranja, ki odražajo glavna področja politike pravosodja in potrošnikov.

Področja financiranja

Pregled področij, s katerimi se ukvarja Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike

Financirani projekti

Prikaz preteklih dejavnosti in tekočih financiranih projektov ter sodelujočih organizacij