Finansavimo programos

Finansavimo ir konkursų galimybių portalas, skirtas atviriems kvietimams teikti pasiūlymus pagal finansavimo programas pagrindinėse teisingumo ir vartotojų politikos srityse.

Finansavimo sritys

Susipažinkite su konkrečia dominančia sritimi, kurioje dirba Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas.

Finansuojami projektai

Susipažinkite su baigta veikla ir šiuo metu vykdomais finansuojamais projektais bei dalyvaujančiosiomis organizacijomis.