Programi financiranja

Portal Financiranje i natječaji za otvorene pozive na podnošenje prijedloga u okviru programa financiranja u kojima se odražavaju glavna područja politike o pravosuđu i zaštiti potrošača

Područja financiranja

Otkrijte čime se bavi Glavna uprava za pravosuđe i zaštitu potrošača

Financirani projekti

Pregledajte obavljene aktivnosti te tekuće financirane projekte i organizacije sudionice