Rahastamisprogrammid

Rahastamis- ja hankevõimaluste portaal, mis hõlmab avatud konkursikutseid nende rahastamisprogrammide raames, mis kajastavad õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peamisi poliitikavaldkondi.

Rahastamisvaldkonnad

Tutvuge õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi pädevusse kuuluvate huvivaldkondadega.

Rahastatud projektid

Teave varasemate ja käimasolevate rahastatud projektide ning osalevate organisatsioonide kohta.