Προγράμματα χρηματοδότησης

Πύλη σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών για ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης στους τομείς της δικαιοσύνης και των καταναλωτών.

Τομείς χρηματοδότησης

Εξερευνήστε τομείς ενδιαφέροντος για τους οποίους εργάζεται η ΓΔ Δικαιοσύνης και Καταναλωτών.

Χρηματοδοτούμενα έργα

Δείτε τα αποτελέσματα από προηγούμενα και τρέχοντα χρηματοδοτούμενα έργα και συμμετέχοντες φορείς.