Programy financování

Portál „Funding & Tenders Opportunities“ nabízí aktuální nabídková řízení dostupná v rámci programů financování v hlavních politických oblastech GŘ pro spravedlnost a spotřebitele.

Oblasti financování

Seznamte se s konkrétními oblastmi, jimž se GŘ pro spravedlnost a spotřebitele věnuje.

Projekty financované z prostředků EU

Seznamte se s dosavadní činností, probíhajícími projekty financovanými z EU a zúčastněnými organizacemi.