Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm

Õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programm aitab edasi arendada valdkonda, mille eesmärgiks on inimõiguste edendamine, kaitsmine ja tõhus rakendamine.

Õigusprogramm

Õigusprogrammi eesmärk on edendada vastastikust tunnustamist ja usaldust õigusalases koostöös ning aidata rahuldada õigusvaldkonna spetsialistide koolitusvajadusi.

Tarbijakaitseprogramm

Tarbijakaitseprogrammi abil rahastatakse neid tarbijakaitsepoliitika meetmeid, mis on kooskõlas arukat ja jätkusuutlikku majanduskasvu käsitleva Euroopa raamistikuga.

Programm „Kodanike Euroopa“

Programmiga „Kodanike Euroopa“ toetatakse algatusi, millega tugevdatakse teadlikkust Euroopa lähiajaloost ja suurendatakse kodanikuosalust ELi tasandil.

Kasutage rahastamis- ja hankevõimaluste portaali, et leida avatud konkursikutseid nende rahastamisprogrammide raames, mis kajastavad õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peamisi poliitikavaldkondi.