Evropa za državljane je program EU za financiranje projektov, ki:

 • javnosti pomagajo razumeti zgodovino, vrednote in raznolikost EU;
 • državljane spodbujajo k vključevanju v demokratske procese na ravni EU.

Skupni proračun programa znaša 187 718 000 EUR za obdobje 2014–20.

Europe for Citizens project results

Tokovi financiranja

1. Evropski zgodovinski spomin – EU kot mirovni projekt

Program podpira pobude za:

 • razpravo o tem, zakaj in kako so totalitarni režimi, ki so zaznamovali sodobno zgodovino Evrope, prišli na oblast;
 • pregled drugih mejnikov in opornih točk;
 • premislek o različnih zgodovinskih perspektivah.

Prednostne naloge v letih 2019 in 2020:

 • obeleževanje (PDF) pomembnih zgodovinskih prelomnic v novejši evropski zgodovini;
 • civilna družba in državljanska udeležba v totalitarnih režimih;
 • antisemitizem, anticiganizem, ksenofobija, homofobija in druge oblike nestrpnosti: nauk zgodovine;
 • demokratična tranzicija in pristop k Evropski uniji.

2. Demokratično delovanje in državljanska udeležba – vključevanje državljanov

Pobratenje mest

Projekti zbližujejo državljane pobratenih mest in jih spodbujajo k razpravi o vprašanjih evropske politične agende. Razvijajo priložnosti za medsebojno sodelovanje in prostovoljno delo na ravni EU.

Mreže mest

Mesta se spodbuja k dolgoročnemu sodelovanju, da bi preučila določene teme, si delila sredstva in/ali interese, povečala svoj vpliv in/ali se soočila s skupnimi izzivi.

Projekti civilne družbe

Ti projekti državljanom nudijo priložnost za konkretno sodelovanje v procesu oblikovanja politik EU. Spodbujajo razprave, ki bi za vprašanja predlagale praktične rešitve s sodelovanjem na evropski ravni.

Prednostne naloge v letih 2019 in 2020:

 • razpravljanje o prihodnosti Evrope in soočanje z evroskepticizmom;
 • spodbujanje solidarnosti v času krize;
 • krepitev medkulturnega dialoga in medsebojnega razumevanja ter boj proti stigmatizaciji migrantov in manjšin.

Nepovratna sredstva za poslovanje

Evropski možganski trusti (institucije za raziskavo javnih politik) in organizacije civilne družbe, ki delujejo v EU, lahko prejmejo nepovratna sredstva za poslovanje – finančno podporo za stroške, povezane z njihovimi dejavnostmi.

Prijava za financiranje

Podrobnosti so na voljo na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Skupina za civilni dialog

Evropa za državljane – skupina za civilni dialog

Kontaktne točke programa Evropa za državljane

Na kontaktni točki v svoji državi lahko prejmete napotke in podporo v svojem jeziku.

Kontaktne točke programa Evropa za državljane

Referenčni dokumenti

Evropa za državljane – referenčni dokumenti

Projekti, ki jih financira program Evropa za državljane

Informacije o projektih in rezultati projektov, ki jih je program Evropa za državljane podpiral v obdobju 2014–20:

Dokumenti

PrenesiPDF - 1005.1 KB
PrenesiPDF - 647.3 KB