Ansvarsområden

  • Stödja kommissionens avdelningar.
  • Ta sig an viktiga samhällsutmaningar och utveckla nya metoder, verktyg och standarder.
  • Dela sin kunskap med EU-länderna, forskarvärlden och internationella partner.
  • Stödja investeringar i innovation enligt Horisont 2020-programmet.
  • Bedriva Euratomfinansierad forskning om kärnsäkerhet.

 

Gemensamma forskningscentrumet bidrar till följande av kommissionens tio politiska prioriteringar:

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 972.2 KB

Kontakt