Pristojnosti

  • zagotavlja podporo službam Komisije
  • razvija nove metode, orodja in standarde za ključne družbene izzive
  • izmenjuje znanje in izkušnje z državami EU, znanstveno skupnostjo in mednarodnimi partnerji
  • podpira naložbe in inovacije v okviru programa Obzorje 2020
  • vodi raziskave, ki jih financira Euratom, o jedrski varnosti in zaščiti

 

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Skupno raziskovalno središče prispeva k naslednjim:

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – department strategy, objectives for 2020-2024

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 975 KB

Kontakt