Úlohy

  • pomoc politickým útvarom Komisie
  • riešenie spoločenských výziev a vývoj nových metód, nástrojov a noriem
  • výmena odborných znalostí s členskými štátmi, vedeckou obcou a medzinárodnými partnermi
  • podpora investície do inovácií v rámci programu Horizont 2020
  • realizácia výskumu podporovaného z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany

 

10 politických priorít Komisie Spoločné výskumné centrum (JRC) prispieva k:

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 2.8 MB

Kontaktné údaje