Responsabilități

  • sprijină departamentele de elaborare politici ale Comisiei Europene
  • caută soluții la provocările societale majore și dezvoltă noi metode, instrumente și standarde
  • face schimb de know-how cu țările UE, cu comunitatea științifică și cu partenerii internaționali
  • sprijină investițiile în inovare în cadrul programului Orizont 2020
  • desfășoară activități de cercetare în materie de securitate și siguranță nucleară, finanțate de Euratom

 

Din lista celor 10 priorități de politică ale UE, JRC contribuie la:

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – department strategy, objectives for 2020-2024

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 988.5 KB

Contact