Zakres obowiązków

  • wspieranie dyrekcji Komisji
  • podejmowanie najważniejszych wyzwań społecznych i opracowywanie nowych metod, narzędzi i norm
  • dzielenie się wiedzą specjalistyczną z krajami UE, społecznością naukową i partnerami międzynarodowymi
  • wspieranie inwestycji w innowacje w ramach programu „Horyzont 2020”
  • prowadzenie finansowanych przez Euratom badań nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną fizyczną obiektów jądrowych

 

Centrum ma swój udział w realizacji następujących spośród 10 priorytetów politycznych Komisji:

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 957.9 KB

Kontakt