Bevoegdheden

  • ondersteunt de beleidsdiensten van de Commissie
  • gaat in op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en ontwikkelt daarbij nieuwe methoden, instrumenten en normen
  • deelt knowhow met EU-landen, de wetenschappelijke gemeenschap en internationale partners
  • ondersteunt investeringen in innovatie in het kader van het programma Horizon 2020
  • voert door Euratom gefinancierd onderzoek uit naar nucleaire veiligheid

 

Het JRC draagt bij aan de volgende beleidsprioriteiten van de Commissie:

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 952.9 KB

Contact