Atbildība

  • Atbalstīt darbā Komisijas dienestus, kas izstrādā politiku.
  • Risināt svarīgas problēmas sabiedrībā, izstrādājot jaunas metodes, rīkus un standartus.
  • Dalīties lietpratībā ar ES valstīm, zinātnieku aprindām un starptautiskajiem partneriem.
  • Atbalstīt ieguldījumus inovācijā, izmantojot programmu “Apvārsnis 2020”.
  • Veikt kodoldrošības pētījumus ar “Euratom” finansējumu.

 

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm centrs palīdz īstenot šīs:

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 957.9 KB

Kontakti