Felelősségi területek

  • a Bizottság szervezeti egységeinek szakpolitikai munkájához biztosít tudományos hátteret
  • új módszereket, eszközöket és szabványokat dolgoz ki, egyúttal megoldást keres a főbb társadalmi kihívásokra
  • megszerzett tudását átadja az uniós tagállamoknak, a tudományos közösség tagjainak és nemzetközi partnereknek
  • a Horizont 2020 keretprogram révén ösztönzi az innovációt szolgáló beruházásokat
  • Euratom-források felhasználásával a nukleáris biztonsággal és védettséggel kapcsolatos kutatásokat végez

 

A JRC a Bizottság tíz szakpolitikai prioritása közül a következők megvalósításában működik közre:

Tervek és jelentések

A Bizottság munkaprogramja – a tárgyévben intézményi szinten teljesítendő feladatok

Stratégiai terv – department strategy, objectives for 2020-2024

Irányítási terv – a főigazgatóság tárgyévre prognosztizált eredményei és tevékenységei, valamint a tárgyévben rendelkezésre álló erőforrásai

Éves tevékenységi jelentés – a főigazgatóság által az előző évben elért eredmények és felhasznált erőforrások

Vezetés és szervezeti felépítés

LetöltésPDF - 612.7 KB

Elérhetőségek